ladydi9449: (Default)
[personal profile] ladydi9449
Originally posted by [livejournal.com profile] andreistp at Фото для Качинського. Поляками, яким не подобається Бандера
C8T_jQIXYAAb3p7

Польскі танки 7ТР окуповують чеське місто Тешин (жовтень 1938 р.) і німецький аташе генерал-майор Богіслав фон Штудніц з польским маршалом Едвардом Ридзь-Сміглою. У вересні 1938 року, в розпал конфлікту з Німеччиною через Судетську область, начальник генштабу чехословацької армії генерал Крейчі повідомляв президенту Бенешу: «Відповідно з політичними директивами наші військові плани грунтуються на припущенні, що Польща збереже нейтралітет ... У зв'язку з цим ніяких заходів по відображенню можливих акцій польської армії не приймається». Бенеш терміново написав примирливого листа польському президенту Мосціцькому, фактично обіцяючи переглянути договір 1920 року про Тешин, якщо Польща залишиться осторонь від чехословацько-німецького конфлікту. Але у Варшаві вирішили інакше.
1486668250_polski
Відома фраза, яку сказав в ці дні міністр Бек: «Гітлер обіцяє більше». 30 вересня 1938 року Варшава пред'явила Празі ультиматум, вимагаючи виведення всіх військ і поліції з Заолзья - так в Польщі називали розташовану за річкою Олзой частину Тешинской області, де переважало польське населення. Чехословаччині, зломленій Мюнхенським договором, довелося підкоритися - в умовах хаосу, що послідував за відторгненням Судет, війна через Тешин була б безнадійною справою.
Всього рік потому взаємні претензії чехів і поляків уже не мали ніякого сенсу: на карті Європи не залишилося ні Чехословаччини, ні Польщі.

Пізніше, через місяць, 11 листопада 1938 р. у Варшаві пройде парад до дня незалежності приурочений успішній окупації частини Чехословаччини. На параді німецький аташе генерал-майор Богіслав фон Штудніц привітав польского маршала Едварда Ридзь-Сміглу з успіхом (на фото).
В 1947 р. територія була повернута Чехословаччині і зараз входить до складу Чехії.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

ladydi9449: (Default)
ladydi9449

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 05:03 am
Powered by Dreamwidth Studios